Phong Huỳnh Nguyệt 17/12/2019*
8.8
7407 lượt

Tại tấu chương của khởi điểm nói trong nhìn thấy một điều Thần bình luận, cười phun rồi:

Kẻ Khờ: Ta vừa bồi vua thiên sứ Amon chơi một trò chơi trận.

Thành viên Hội Tarot: Xin hỏi ngài tại trận này trong trò chơi sắm vai là nhân vật gì?

Kẻ Khờ: Đồ chơi.

Liên kết
Ưa thích 310