Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Vạn Mộc Xuân]

Đi Lại Đường Tương Lai
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 6.4 (740 lượt)
Hoàn thành 13/02/2020
Vương Quốc Tất Nhiên Đến Vương Quốc Tự Do
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.8 (567 lượt)
Hoàn thành 13/09/2015
Sự Tu Dưỡng Bản Thân Của Chủ Thần
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.4 (265 lượt)
Hoàn thành 26/01/2021
Hành Giả Quang Minh
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.8 (220 lượt)
Thái giám 15/03/2020
Cửu Giới Thiên Thê
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.1 (161 lượt)
Hoàn thành 20/06/2016
Đế Quốc Sáng Muộn Phong Vân
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 7.2 (80 lượt)
Hoàn thành 25/01/2015
Ta Có Thể Nguyên Chỗ Đầy Máu Sống Lại
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.4 (44 lượt)
Thái giám 24/06/2021
Cười Trông Giang Hồ
Vạn Mộc Xuân
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: -- (7 lượt)
Còn tiếp 19/03/2011