Truyện của tác giả [Văn Sao Công]

Chủ Thần Quật Khởi
Văn Sao Công
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 6.7 (1730 lượt)
Hoàn thành 26/02/2020
Kiếp Thần Bí
Văn Sao Công
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 6.5 (1662 lượt)
Hoàn thành 89 ngày trước
Võ Lâm Bán Hiệp Truyện
Văn Sao Công
Thể loại: Võ hiệp
Đánh giá: 6.6 (1537 lượt)
Hoàn thành 29/12/2019
Thuật Sĩ Vu Giới
Văn Sao Công
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 6.8 (1335 lượt)
Hoàn thành 29/03/2022
Đường Mộng Tiêu Dao
Văn Sao Công
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 6 (1380 lượt)
Hoàn thành 24/06/2021
Chúa Tể Thần Tú
Văn Sao Công
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 6.5 (869 lượt)
Hoàn thành 18/11/2021
Sáng Sớm Siêu Phàm
Văn Sao Công
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 6.3 (817 lượt)
Hoàn thành 31/01/2022
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên
Văn Sao Công
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6 (711 lượt)
Còn tiếp 8 ngày trước