Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Tuỳ Khinh Phong Khứ]

Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 7.7 (1620 lượt)
Hoàn thành 04/11/2021
Đại Minh Quan
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 7.3 (935 lượt)
Hoàn thành 09/12/2019
Học Sinh Tiểu Học Đại Minh
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 5.8 (673 lượt)
Hoàn thành 5 tháng trước
Tiên Quan
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 5.2 (192 lượt)
Hoàn thành 02/12/2021
Người Nói Chuyện Đại Minh
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 5.9 (123 lượt)
Còn tiếp 5 tháng trước
Truyền Kỳ Của Phí Lộ Tây
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: -- (7 lượt)
Thái giám 14/08/2020
Người Cướp Nước
Tuỳ Khinh Phong Khứ
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (2 lượt)
Thái giám 03/08/2011