Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Thanh Sam Thủ Tuý]

Thiệt Thành Nhà Giàu Nhất Theo Trò Chơi Bắt Đầu
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 7.3 (2164 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Nhà Thiết Kế Trò Chơi Toàn Năng
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 7.1 (857 lượt)
Hoàn thành 16/07/2022
Người Chơi Của Ta Đều Là Kỹ Thuật Diễn Phái
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 5.8 (381 lượt)
Hoàn thành 5 tháng trước
Người Chơi Siêu Phàm
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 6.3 (196 lượt)
Hoàn thành 06/08/2021
Đầu Cuối Ảo
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.8 (152 lượt)
Hoàn thành 8 tháng trước
Mở Lại Thời Đại Trò Chơi
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.2 (144 lượt)
Hoàn thành 27/02/2020
Bức Tranh Chủ Thần
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.5 (74 lượt)
Thái giám 08/10/2019
Đời Người Sắm Vai Trò Chơi
Thanh Sam Thủ Tuý
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.1 (82 lượt)
Còn tiếp 29 ngày trước