Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Thính Nhật]

Thế Giới Nhỏ Vui Thú Không Tận
Thính Nhật
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.7 (1965 lượt)
Hoàn thành 10/01/2022
Sổ Tay Thuật Sư
Thính Nhật
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.1 (1191 lượt)
Hoàn thành 75 ngày trước
Chết Mà Thay Sinh
Thính Nhật
Thể loại: Huyền nghi
Đánh giá: 5.1 (503 lượt)
Hoàn thành 03/08/2022
Trưởng Thôn Tân Thủ Thôn
Yêu Đô Thính Nhật
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.3 (256 lượt)
Hoàn thành 30/07/2018
Vì Xanh Thẳm Thế Giới Trong Vắt
Thính Nhật
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 4.5 (154 lượt)
Còn tiếp 04/06/2020
Tương Lai Tiếng Vọng
Yêu Đô Thính Nhật
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.2 (88 lượt)
Còn tiếp 13/08/2019
Ngươi Có Loại Liền Giết Ta
Thính Nhật
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 4.6 (14 lượt)
Còn tiếp 04/02/2022
Cuồng Tưởng Khủng Bố Vô Hạn Đường Đi
Thính Nhất Dạ Vũ
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (9 lượt)
Thái giám 30/11/2018