Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Tam Thiên Thế]

[Hoả Ảnh] Thầm Tốn
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 7.4 (126 lượt)
Hoàn thành 02/01/2019
Lưỡi Đao Cây Thuỷ Sam
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 6.3 (85 lượt)
Hoàn thành 25/01/2020
Đất Đá Trôi Của Giới Chú Thuật
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 6.7 (78 lượt)
Hoàn thành 23/03/2022
Thành Ma Bản Kỷ
Tam Thiên Thế
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6.7 (78 lượt)
Hoàn thành 07/10/2019
Tử Đằng Hoa Du Ký
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 6.3 (53 lượt)
Hoàn thành 13/04/2021
Hắc Lịch Sử Quá Nhiều Bị Tìm Tới Cửa Xử Lý Thế Nào?
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 7 (45 lượt)
Hoàn thành 06/10/2020
Thần Chó [Tổng].
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 6.2 (43 lượt)
Hoàn thành 18/08/2020
Minh Quang [Tổng]
Tam Thiên Thế
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 7.3 (26 lượt)
Hoàn thành 05/02/2021