Truyện của tác giả [Tế Tửu]

Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tế Tửu
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 8.2 (3025 lượt)
Còn tiếp 51 ngày trước
Diễn Viên Mảnh Thần Quái App
Hí Tử Tế Tửu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 6.4 (66 lượt)
Hoàn thành 28/03/2021
Tam Quốc: Lưu Thượng Truyền
Sư Hữu Tế Tửu
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6 (30 lượt)
Hoàn thành 15/09/2019
Vĩnh Hành Quân Đêm
Tế Tửu Ca
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.6 (13 lượt)
Còn tiếp 11/05/2018
Địa Sát Chém Yêu Sổ Tay
Lục Tế Tửu
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (5 lượt)
Còn tiếp 26/05/2019
Hành Trình Tan Vỡ Trong Thế Giới Vô Hạn
Tế Tửu Ca
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 4.5 (11 lượt)
Hoàn thành 30/11/2018
Nghịch Ác Ma Thiết Lập
Quốc Tử Giám Bàn Tế Tửu
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: -- (2 lượt)
Hoàn thành 23/04/2018
Người Xuyên Việt Diệt Sát Chỉ Nam
Tế Tửu Ca
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 4.4 (10 lượt)
Hoàn thành 30/11/2018