Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa]

Trùng Sinh: Tâm Động
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 8 (1719 lượt)
Thái giám 05/04/2021
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 7.9 (1612 lượt)
Hoàn thành 04/08/2021
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 5.7 (1449 lượt)
Hoàn thành 6 tháng trước
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 7.8 (656 lượt)
Thái giám 31/05/2022
Nữ Thần Của Ta Là Con Mèo
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Vườn trường
Đánh giá: 7 (410 lượt)
Thái giám 28/05/2019
Hệ Thống Trùng Sinh Mạnh Nhất
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 7 (366 lượt)
Thái giám 14/08/2020
Mẹ Của Ta Mang Ta Đi Tu Tiên
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.7 (93 lượt)
Còn tiếp 07/06/2021
Chạy Trối Chết Nha Tác Giả-kun
Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 5.1 (82 lượt)
Còn tiếp 22/02/2021