Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Nộ Phóng]

Tranh Bá Đấu Ngươi Lạc Tư
Hoả Diễm Nộ Phong
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 4.4 (14 lượt)
Hoàn thành 11/06/2020
Sư Cơ Giáp Giả Mạo
Nộ Phóng
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (2 lượt)
Còn tiếp 19/07/2014
Nhà Giải Trí Lớn
Nộ Phóng
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (5 lượt)
Còn tiếp 17 ngày trước