Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Miên Y Vệ]

Vạn Giới Viên Mộng Sư
Miên Y Vệ
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 6.6 (1294 lượt)
Hoàn thành 26/11/2021
Một Vạn Loại Phương Pháp Thanh Trừ Người Chơi
Miên Y Vệ
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 5.4 (540 lượt)
Hoàn thành 6 tháng trước
Mạt Thế: Từ Khóa Của Ta Nhiều Hơn Người Khác Một Cái
Miên Y Vệ
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.9 (259 lượt)
Còn tiếp 4 ngày trước
Tinh Cầu Tư Gia Của Ta
Miên Y Vệ
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 4 (45 lượt)
Hoàn thành 24/06/2021