Truyện của tác giả [Mại Báo Tiểu Lang Quân]

Người Gõ Canh Đại Phụng
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 5.1 (1969 lượt)
Hoàn thành 5 tháng trước
Chị Của Ta Là Đại Minh Tinh
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 3.9 (1387 lượt)
Hoàn thành 26/05/2020
Linh Cảnh Hành Giả
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 3.8 (579 lượt)
Còn tiếp 26 ngày trước
Thì Ra Ta Là Cocc Yêu
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 3.2 (521 lượt)
Hoàn thành 11 tháng trước
Cửu Châu Kinh
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 2.3 (391 lượt)
Hoàn thành 23/09/2021
Huyết Duệ Cổ Yêu
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 4.5 (10 lượt)
Còn tiếp 09/06/2021
Kế Hoạch Bút Pháp Thần Kỳ: Quang Minh Được
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 2 (13 lượt)
Còn tiếp 05/09/2021