Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Mạc Đắc Cảm Tình]

Chúng Ta Sư Huynh Quả Thực Quá Cao Lãnh Rồi
Hải Đồn Mạc Đắc Cảm Tình
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: -- (8 lượt)
Hoàn thành 06/07/2020
Mạt Nhật Tuỳ Cơ Thương Thành
Mạc Đắc Cảm Tình Đích Cáp
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: -- (0 lượt)
Còn tiếp 25/03/2020
Vô Địch Đoán Thể Cảnh
Mạc Đắc Cảm Tình Tác Gia
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: -- (0 lượt)
Còn tiếp 24/04/2020
Ta, Trùm Thành Thị
Mạc Đắc Cảm Tình
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: -- (1 lượt)
Hoàn thành 18/05/2020
Nam Nhân Này, Không Chứa Cảm Tình
Mạc Đắc Cảm Tình
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: -- (1 lượt)
Còn tiếp 15/01/2021