Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.

Truyện của tác giả [Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả]

Rồng Bị Nguyền Rủa
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 4.5 (363 lượt)
Hoàn thành 29/07/2022
Văn Phòng Người Xuyên Việt
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 6.3 (216 lượt)
Hoàn thành 13/12/2019
Đường Đi Trò Chơi
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 5.5 (193 lượt)
Hoàn thành 02/01/2020
Nghĩa Trang Người Xuyên Việt
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 6.5 (163 lượt)
Thái giám 29/04/2017
Công Địch Người Xuyên Việt
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 6.1 (86 lượt)
Hoàn thành 15/09/2019
Ta Cũng Là Dị Thường Sinh Vật
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5 (27 lượt)
Còn tiếp 79 ngày trước
Đông Phương Nhất Trần Đường
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 5.9 (12 lượt)
Thái giám 12/10/2014