Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.

Truyện của tác giả [Lương Hạ Tang]

Galgame Này Tuyệt Đối Nơi Nào Có Vấn Đề Nha
Lương Hạ Tang
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 5.4 (28 lượt)
Còn tiếp 67 ngày trước
Người Thắng Làm Vua Lelouch Phản Nghịch
Lương Hạ Tang
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (0 lượt)
Còn tiếp 03/06/2016
Mao Lợi Đồng Học Thỉnh Lãnh Tĩnh Nhất Điểm!
Lương Hạ Tang
Thể loại: Ngôn tình
Đánh giá: -- (3 lượt)
Còn tiếp 6 tháng trước
Xuyên Qua Sau Bị Ép Người Gặp Người Thích
Lương Hạ Tang
Thể loại: Ngôn tình
Đánh giá: -- (0 lượt)
Còn tiếp 05/08/2022
Giảm Xuống Phương Pháp Chính Xác Của Hảo Cảm
Lương Hạ Tang
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (0 lượt)
Hoàn thành 09/04/2022