Truyện của tác giả [Kiến Dị Tư Kiếm]

Phía Trên Thần Quốc
Kiến Dị Tư Kiếm
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6.6 (971 lượt)
Hoàn thành 11 tháng trước
Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần
Kiến Dị Tư Kiếm
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6.1 (863 lượt)
Hoàn thành 4 tháng trước
Kính Nhà
Kiến Dị Tư Kiếm
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (1 lượt)
Còn tiếp 19/12/2021