Truyện của tác giả [Hùng Lang Cẩu]

Chẳng Lẽ Ta Là Thần
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 7.1 (1897 lượt)
Hoàn thành 06/04/2021
Minh Nhật Chi Kiếp
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 7 (1552 lượt)
Hoàn thành 3 tháng trước
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 7.6 (1407 lượt)
Hoàn thành 21/01/2021
Tịch Tĩnh Giết Chóc
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.2 (1366 lượt)
Hoàn thành 21/12/2019
Cựu Nhật Chi Lục
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.1 (876 lượt)
Hoàn thành 3 tháng trước
Lạc Viên Ma Thần
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 5.3 (784 lượt)
Hoàn thành 31/01/2022
Ta Nói Ta Biết Thời Giờ Đảo Lưu
Hùng Lang Cẩu
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 6.4 (247 lượt)
Còn tiếp 32 ngày trước