Truyện của tác giả [Giang Nam]

Báng Bổ
Yên Vũ Giang Nam
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 7.7 (2637 lượt)
Hoàn thành 06/07/2019
Sổ Tay Săn Ma
Yên Vũ Giang Nam
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 8.2 (2126 lượt)
Hoàn thành 29/05/2022
Thành Tội Ác
Yên Vũ Giang Nam
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 7.6 (2156 lượt)
Hoàn thành 29/03/2022
Quân Vương Vĩnh Dạ
Yên Vũ Giang Nam
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.1 (1618 lượt)
Hoàn thành 28/03/2022
Trần Duyên
Yên Vũ Giang Nam
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6.9 (1318 lượt)
Hoàn thành 31/01/2022
Ta Đại Minh Võ Đức Dư Thừa Nhưng Lựa Chọn Văn Hoá Thắng Lợi
Giang Nam Thuyết Thư Nhân
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 7.3 (869 lượt)
Hoàn thành 01/04/2022
Thiếu Niên Nơi Đây
Giang Nam
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 8.2 (476 lượt)
Thái giám 05/05/2016
Long Tộc
Giang Nam
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.8 (389 lượt)
Hoàn thành 25/03/2021