Truyện của tác giả [Cổn Khai]

Thiên Ma Yakuza
Cổn Khai
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6.8 (3430 lượt)
Hoàn thành 11 tháng trước
Thế Giới Vu Sư
Cổn Khai
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 7.7 (2078 lượt)
Hoàn thành 24/05/2021
Hành Trình Thần Bí
Cổn Khai
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 7.1 (1737 lượt)
Hoàn thành 29/03/2022
Kiếm Chủ Vĩnh Hằng
Cổn Khai
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.6 (1685 lượt)
Hoàn thành 01/01/2020
Thập Phương Võ Thánh
Cổn Khai
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.5 (1450 lượt)
Hoàn thành 20/03/2022
Triệu Hoán Ác Mộng
Cổn Khai
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.2 (1335 lượt)
Hoàn thành 28/03/2022
Kiếm Đạo Chân Giải
Cổn Khai
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 6.8 (886 lượt)
Thái giám 23/09/2021
Thuộc Tính Của Ta Tu Hành Đời Người
Cổn Khai
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 4.7 (1139 lượt)
Hoàn thành 47 ngày trước