Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Bạch Nhãn Kính Miêu]

Thánh Quang Không Hề Sẽ Phù Hộ Ngươi
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 5.4 (166 lượt)
Hoàn thành 22/11/2019
Seria Nhanh Trả Tiền
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 5.7 (112 lượt)
Còn tiếp 18/06/2020
Thế Giới Vô Hạn Tốt Đẹp Kia
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 4.6 (129 lượt)
Còn tiếp 09/08/2022
Tà Có Thể Không Hề Sẽ Lừa Gạt Ngươi
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.4 (77 lượt)
Còn tiếp 6 tháng trước
Phấn Đấu Ở Valoran
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.9 (42 lượt)
Hoàn thành 02/05/2022
Chim Cánh Cụt Hệ Người Chơi
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 4.8 (24 lượt)
Còn tiếp 6 tháng trước
Ma Pháp Thiếu Nữ Voldemort
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.4 (14 lượt)
Hoàn thành 10/02/2018
Valoran Nhanh Trả Tiền
Bạch Nhãn Kính Miêu
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 5.3 (13 lượt)
Thái giám 19/12/2019