Truyện của tác giả [Bán Ma]

Mưa Sắt Của Cyber Kiếm Tiên
Bán Ma
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.5 (390 lượt)
Còn tiếp 61 ngày trước
Trùng Sinh Thời Đại Bọt Biển Tokyo
Bán Mẫu Nam Sơn
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 5.4 (240 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Ta Nhặt Mèo Chỉ Trùng Sinh
Bán Mẫu Nam Sơn
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 6 (95 lượt)
Hoàn thành 12/04/2021
Ta Nhặt Cái Thiếu Nữ Mạt Thế
Bán Mẫu Nam Sơn
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 5 (88 lượt)
Hoàn thành 12/04/2021
1993 Phong Hoa Tận Lãm
Bán Mẫu Nam Sơn
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 4.8 (58 lượt)
Còn tiếp 6 tháng trước
Trùng Sinh 1990
Ban Mã
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.3 (36 lượt)
Hoàn thành 10/05/2020
Trùng Sinh: Lệnh Đương Tranh
Bán Mẫu Nam Sơn
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 4.3 (33 lượt)
Hoàn thành 12/04/2021
Áo Thuật Buông Xuống
Truy Mộng Chi Ban Mã
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 5 (18 lượt)
Hoàn thành 31/01/2022