Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ]

Chòng Ghẹo Vui Chơi Giải Trí
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 6.8 (506 lượt)
Hoàn thành 31/03/2022
Người Chơi Đêm Đen
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 6.5 (444 lượt)
Hoàn thành 31/03/2022
Tài Khoản Này Có Độc
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 6.7 (213 lượt)
Hoàn thành 19/07/2021
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 4.3 (320 lượt)
Hoàn thành 8 tháng trước
Chưởng Môn Điểm Điệu Thấp
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 4.4 (93 lượt)
Hoàn thành 12/11/2021
Hoà Hài Du Hí
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.9 (53 lượt)
Còn tiếp 20/09/2019
Trọng Quyền Xuất Kích
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 4.8 (12 lượt)
Còn tiếp 03/09/2020
Tu Hành Thủ Sách
Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 4 (14 lượt)
Còn tiếp 3 tháng trước