Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Ô Lạp Tuyết Nhân]

Đồng Học Của Ta Không Phải Thiếu Nữ Có Vấn Đề
Ô Lạp Tuyết Nhân
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.9 (142 lượt)
Còn tiếp 22/12/2021
Học Sinh Của Ta Không Phải Thiếu Nữ Có Vấn Đề
Ô Lạp Tuyết Nhân
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.2 (142 lượt)
Hoàn thành 26/08/2020
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Ô Lạp Tuyết Nhân
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 6.8 (74 lượt)
Còn tiếp 19 ngày trước
Ta Một Gậy Phép Này Đánh Xuống Đi Ngươi Khả Năng Biết Chết
Ô Lạp Tuyết Nhân
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 4.7 (37 lượt)
Còn tiếp 21/09/2020
Quân Đoàn Manh Muội Của Ta
Ô Lạp Tuyết Nhân
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 5 (14 lượt)
Hoàn thành 08/12/2021