Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo]

Trùng Sinh: Đại Niết Bàn
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 7.4 (1595 lượt)
Hoàn thành 31/05/2021
Châm Lại
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 5 (943 lượt)
Hoàn thành 31/03/2022
Tinh Hà Quý Tộc
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 4.2 (259 lượt)
Hoàn thành 31/01/2022
Diệt Tận Bụi Bặm
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 5.4 (141 lượt)
Còn tiếp 23/07/2020
Nhanh Xem Đại Lão Kia
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 3.7 (82 lượt)
Còn tiếp 10 tháng trước
Dương Thạnh Đã Qua Vạn Tầng Núi
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 4.7 (29 lượt)
Còn tiếp 02/12/2020
Thần Khải Đời Người
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: -- (5 lượt)
Còn tiếp 5 tháng trước
重燃2021
Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
Thể loại: Ngôn tình
Đánh giá: -- (0 lượt)
Còn tiếp Không rõ thời gian