Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc]

Chúa Tể Quỷ Bí
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 8.8 (7324 lượt)
Hoàn thành 17/02/2021
Thần Toạ Áo Thuật
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 8.5 (4408 lượt)
Hoàn thành 11 tháng trước
Nhất Thế Chi Tôn
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 8 (4157 lượt)
Hoàn thành 7 tháng trước
Diệt Vận Đồ Lục
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 8.1 (2904 lượt)
Hoàn thành 11 tháng trước
Tông Sư Võ Đạo
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6 (2962 lượt)
Hoàn thành 11 tháng trước
Trường Dạ Dư Hoả
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Huyền ảo
Đánh giá: 6.5 (1711 lượt)
Hoàn thành 9 tháng trước
Thành Tiên Đường
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 7 (45 lượt)
Hoàn thành 30/11/2018
Táo Biết Rõ
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.3 (13 lượt)
Còn tiếp 28/12/2020