Thần Toạ Áo Thuật / 奥术神座 / Áo Thuật Thần Toạ

Hoàn thành
Đánh giá: 8.5/10 (4493 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc tiếp
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Đánh giá của Gm Lệnh Đông Lai cho bộ truyện Thần Toạ Áo Thuật

Gm Lệnh Đông Lai · 10/10/2015

Theo âm nhạc đến toán học, theo sinh vật đến vật lý, chép ra kỹ thuật, chép ra trình độ!

Phản hồi đánh giá (0):

Không có phản hồi.