Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần / 我将埋葬众神 / Ngã Tướng Mai Táng Chúng Thần

Hoàn thành
Đánh giá: 6.1/10 (863 lượt đánh giá)
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Đánh giá của Sa Phát Thượng Đích Hùng cho bộ truyện Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần

Sa Phát Thượng Đích Hùng · 2 ngày trước

Có máu có thịt, tình tiết chặt chẽ, 50 chương nhiều đem một câu chuyện đặc sắc hiện ra đi ra

Phản hồi đánh giá (0):

Không có phản hồi.