Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.

Trục Trường Thanh Đạo / 逐道长青 / Trục Đạo Trưởng Thanh

Còn tiếp
Đánh giá: 4.5/10 (96 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Đánh giá Thư đơn

Giới thiệu:

Nhóm bạn đọc: 914925527 hỗn độn vô tận, vạn giới chìm nổi. Giới dận tím, yêu ma tàn sát bừa bãi, thương sinh bôi bôi. Lại có tiên tộc, tông môn san sát, bảo vệ nhân tộc phồn diễn sinh lợi. Trần Niệm Chi nắm một cuốn đạo kinh chuyển thế mà đến, hoá thành con tộc đệ tiên Trần Thị, từ đó bước trên gian khổ tu hành, trục nói con đường trường thanh. PS: Trăm vạn chữ sách cũ cao đặt gần vạn, chất lượng có cam đoan, yên tâm truy sách.

Từ khoá

Bình luận nội dung

Chưa có bình luận

Đánh giá nổi bật Xem tất cả

Nô Mã Thiên Nhai · 20/04/2021*

(Bạn cần thiết quyền hạn tối thiểu là 1 để xem bình luận. Tham khảo lý do)

c1937 · 19/04/2021

(Bạn cần thiết quyền hạn tối thiểu là 1 để xem bình luận. Tham khảo lý do)

Mạt Thế Quân · 11/12/2021

(Bạn cần thiết quyền hạn tối thiểu là 1 để xem bình luận. Tham khảo lý do)

Truyện đồng tác giả Xem tất cả

Không có tác phẩm khác

Danh sách độc giả

Chưa có người đọc