Luyện Khí Sĩ Yêu Đạo / 妖道练气士 / Yêu Đạo Luyện Khí Sĩ

Hoàn thành
Đánh giá: 6.2/10 (25 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Giới thiệu:

Yêu đạo thông thiên

Tay xách phất trần tiếng nói: “Thiên tôn vô lượng” lấy pháp bảo, thần thông thi triển cùng người tranh đấu.

Yêu đạo hung ác

Tranh chấp miệng lưỡi nói trường sinh, thẹn quá hoá giận, thi triển thủ đoạn rút hồn đoạt phách, tự nói là làm người chỉ đường.

Yêu đạo tà ác

Cấu kết trăm nghìn yêu ma, dựng một can đại kỳ giương nanh múa vuốt, ngàn vạn pháp môn đều vì chính, chớ muốn phản bác.

Yêu đạo tạt qua

Lấy tinh hoa nhật nguyệt, cầm linh khí thiên địa, hôm nay nói đạo thuật, ngày mai nói thần thông.

Từ khoá

Đánh giá nổi bật Xem tất cả

Ưu Uất Thánh Đấu Sĩ · 30/06/2016

Tiên thảo cá nhân

Hoàng Thiếu Thiếu Thiếu · 10 tháng trước

Kỳ thật còn được

a2297469155lmz · 26/09/2015

.

Truyện đồng tác giả Xem tất cả

Danh sách độc giả