Long Tộc / 龙族

Hoàn thành
Đánh giá: 6.8/10 (389 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc tiếp
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Đánh giá truyện của tôm tép cho bộ truyện Long Tộc

tôm tép · 5 ngày trước

Hạ Di, sinh như hạ hoa.

Nặc Nặc, cầu mà không được.

Còn có tiểu quái thú Erii, "thế giới thật ôn nhu," "Sakura tốt nhất rồi."

Hay nói Tào Tuyết Cần thích cho người đọc xem những thứ tốt đẹp nhất bị hủy diệt, Giang Nam làm sao không phải cũng như thế.

Đậu con mợ Giang lão tặc.

Bình luận đánh giá 0

Chưa có bình luận