Hội Lam Bạch / 蓝白社 / Lam Bạch Xã

Hoàn thành
Đánh giá: 5.8/10 (760 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Đánh giá truyện của leelee cho bộ truyện Hội Lam Bạch

leelee · 7 ngày trước*

Tổng quan

  • Lam Bạch hội là tổ chức chuyên đi thu nhận những thu nhận vật.
  • Kim thủ chỉ : Tuyệt đối mệnh trung. Có thể bắn tất cả mọi thứ kể cả khái niệm, chiều sâu, vật phẩm, siêu năng lực...chỉ cần có thể dịch chuyển nó và có điểm rơi.
  • Đánh giá : Cam thảo

Điểm sáng

  • Tác não động siêu lớn (100đ).
  • Hành văn khá ok.

Độc điểm

  • Tư tưởng tác khá cực đoan.

Bình luận đánh giá 0

Chưa có bình luận