Nổ Lớn Não Động / 脑洞大爆炸 / Não Động Đại Bạo Tạc

Hoàn thành
Đánh giá: 5.8/10 (737 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Đánh giá truyện của leelee cho bộ truyện Nổ Lớn Não Động

leelee · 7 ngày trước*

Tổng quan

  • Kim thủ chỉ : não động tức chân lý, có thể đem não động cụ hiện đến hiện thực nhưng mỗi lần cụ hiện sẽ tạo ra 1 kiện thu nhận vật
  • Đánh giá : Cam thảo

Điểm sáng

  • Tác não động siêu lớn (100đ).
  • Hành văn khá ok.

Độc điểm

  • Tư tưởng tác khá cực đoan.
  • Khá dìm hàng mấy con cthulhu, azathoth

Bình luận đánh giá 0

Chưa có bình luận