Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Tổng hợp
2439 chương
Tổng hợp 2439 chương Thêm text
Danh sách chương tiết được liên kết tới nguồn ngoài . Bạn có thể bấm [ Đổi mới] để cập nhật theo nguồn ngoài.
Chương từ 1 tới 813 cần đăng nhập để xem nội dung. Chương từ 814 tới 2439 cần quyền hạn 1 để xem nội dung.
Sách mới thượng truyền 1.
Chính văn
Chương 1: Kiếm nô mây xanh 2.
Chính văn
Chương 2: Võ đạo ba tầng! 3.
Chính văn
Chương 3: Như có kiếp sau chớ làm tình si 4.
Chính văn
Chương 4: Ngươi không được! 5.
Chính văn
Chương 5: Tông môn hiểm ác 6.
Chính văn
Chương 6: Thân thể kiếm gãy 7.
Chính văn
Chương 7: Tụ nước thành hề đổ như gió 8.
Chính văn
Chương 8: Kiếm quyền hợp nhất 9.
Chính văn
Chương 9: Sư huynh, kiếm của ngươi 10.
Chính văn
Chương 10: Củng cố tu vi 11.
Chính văn
Chương 11: Mời sư huynh chỉ giáo 12.
Chính văn
Chương 12: Kiếm pháp lưu phong 13.
Chính văn
Chương 13: Tô dao tím 14.
Chính văn
Chương 14: Nhiệm vụ tông môn 15.
Chính văn
Chương 15: Danh kiếm táng tốn 16.
Chính văn
Chương 16: Ngươi đi ta lưu, hai thu 17.
Chính văn
Chương 17: Chuyện xong phất áo ra đi một bước giết một người 18.
Chính văn
Chương 18: Thiếu hiệp lưu danh! 19.
Chính văn
Chương 19: Kiểm kê thu hoạch 20.
Chính văn
Chương 20: Cao thủ đối chiến 21.
Chính văn
Chương 21: Kiếm pháp đại thành 22.
Chính văn
Chương 22: Thiếu chủ nhà mây 23.
Chính văn
Chương 23: Không dám quay đầu! 24.
Chính văn
Chương 24: Một quyền oanh ra thế kinh thiên 25.
Chính văn
Chương 25: Ta thật hận 26.
Chính văn
Chương 26: Nhiệm vụ ban thưởng 27.
Chính văn
Chương 27: Luyện hoá yêu đan 28.
Chính văn
Chương 28: Ba chiêu đã qua! 29.
Chính văn
Chương 29: Nhất phi trùng thiên! 30.
Chính văn
Chương 30: Kiếm nô vô sỉ? 31.
Chính văn
Chương 31: Lạnh lùng 32.
Chính văn