Tổng hợp 557 chương Thêm text
Danh sách chương tiết được liên kết tới nguồn ngoài . Bạn có thể bấm [ Đổi mới] để cập nhật theo nguồn ngoài.
Chương từ 1 tới 185 cần đăng nhập để xem nội dung. Chương từ 186 tới 557 cần quyền hạn 1 để xem nội dung.
Chương 0: Ban đầu chi Chương 1.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 1: Đi thi bị cự 2.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 2: Mỗi người một vẻ láng giềng 3.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 3: Trà lâu vũ lục 4.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 4: Tìm phần công 5.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 5: Chử gia nhị thiếu 6.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 6: Đa tạ cho cơ hội của ta 7.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 7: Tâm tư 8.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 8: Truyền kỳ Lệ Trì 9.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 9: Hộp đêm xung đột 10.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 10: Lời của ta nói xong, ai muốn tiến lên? 11.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 11: Cảnh sát là quần thể yếu thế 12.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 12: Lại kề một bình rượu 13.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 13: Hai song hoa hồng côn 14.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 14: Đồn cảnh sát Du Ma Địa 15.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 15: Nhan Hùng 16.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 16: Đêm khuya qua biển 17.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 17: Diêu Mộc 18.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 18: Tại nơi này ở một đêm 19.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 19: Rạng sáng người tới 20.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 20: Bến tàu ngẫu nhiên gặp 21.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 21: Bản thân thu thập 22.
Quyển 1: Thảo mãng
Thứ hai mươi hai Chương 23.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 23: Ta sẽ không hố ngươi 24.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 24: Người mới nha 25.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 25: Tránh xa một điểm 26.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 26: Thế giới biến rồi? 27.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 27: Đợi 28.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 28: Tống Thiên Diệu Nhan Hùng xem không hiểu 29.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 29: Không đáng giá lại bị ta hố 30.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 30: Ta xem hắn khó chịu cho nên chọc hắn 31.
Quyển 1: Thảo mãng
Chương 31: Chọn ta? Ngươi thật có loại. 32.
Quyển 1: Thảo mãng