Rồng Đế / 帝龙 / Đế Long

Còn tiếp
Đánh giá: 4.4/10 (19 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn
Văn nóng quét bảng · Chỉ đẩy phía trên ba sao
Tiên hiệpHuyền ảoGiả tưởngKhoa viễn (+6)
Quyển sách đơn chỗ đẩy sách, hoặc vì tức thì bản tàn sát văn, hoặc não động mở rộng ra, hoặc hành văn xuất sắc, hoặc thiết lập đặc sắc…… tóm lại là có chỗ độc đáo