Mọi Người Đều Là Tà Ma, Thế Nào Thánh Quang Toàn Thân Của Ngươi? / 大家都是邪魔,怎么你浑身圣光? / Đại Gia Đô Thị Tà Ma, Chẩm Ma Nhĩ Hồn Thân Thánh Quang?

Còn tiếp
Đánh giá: 4.8/10 (37 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu qidian
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn
Đặc biệt thích vô địch lưu, bệnh thần kinh, sảng văn
Trạch vănĐồng nhânKhoa viễnLịch sử (+6)
Tiếp nhận với hậu cung không quá được, xem nam tần muốn nam chính có nhân cách mị lực, nào sợ tối cũng đen có mị lực nha. Duy nhất lôi điểm: Văn thanh mở ngược, khó chịu xem nam tần gì, còn không bằng đi lướt qua tác phẩm nổi tiếng
Loại tiên hiệp
Tiên hiệpHuyền ảo
Tiên hiệp tu chân loại tiểu thuyết hoặc là tại tiểu thuyết đồng nhất của dưới khung lớn này.