Tổng Mạn: Vấn Đề Thần Linh Đến Từ Arcadia / 综漫:问题神灵来自阿卡迪亚 / Tổng Mạn: Vấn Đề Thần Linh Lai Tự A Tạp Địch Á

Còn tiếp
Đánh giá: 5.8/10 (99 lượt đánh giá)
Liên kết: yousuu faloo
Chương tiết Đọc thử
Tổng quan Thảo luận Đánh giá Thư đơn

Đánh giá của Thiên Không Ô Lạp Nặc Tư cho bộ truyện Tổng Mạn: Vấn Đề Thần Linh Đến Từ Arcadia

Thiên Không Ô Lạp Nặc Tư · 10/09/2020*

Tuy nhiên là sảng văn phổ phổ thông thông, nhưng còn rất không sai.

Thực là toàn dựa phụ trợ đồng hành, tác giả khác hiện tại rất nhiều liền sảng văn cơ bản nhất đều ghi không tốt.

Phản hồi đánh giá (0):

Không có phản hồi.