Địa Sư - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8
Địa Sư
Đô thị
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 6.2
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Bạch Mã Thiếu Niên Say Xuân Phong - Chu Mộc Nam
Bạch Mã Thiếu Niên Say Xuân Phong
Trạch văn
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng! - Mật Trấp Cơ
⭐⭐⭐ 5.8
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng!
Trạch văn
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu - U Chúc
⭐⭐⭐ 5.1
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Quái Vật Bị Giết Liền Sẽ Chết - Âm Thiên Thần Ẩn
⭐⭐⭐ 5.6
Quái Vật Bị Giết Liền Sẽ Chết
Trạch văn
Trùng Sinh: Trùm Tài Nguyên - Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
⭐⭐⭐ 5.3
Trùng Sinh: Trùm Tài Nguyên
Ngôn tình
Ngược Dòng 2000 - Văn Thính Vũ Hạ Tùng
Ngược Dòng 2000
Loại khác
Theo 2000 Năm Bắt Đầu - Huynh Đệ Như Lão Tửu
Theo 2000 Năm Bắt Đầu
Đô thị
Trùng Sinh 2000 Năm Đương Học Bá - Aaron
Trùng Sinh 2000 Năm Đương Học Bá
Ngôn tình
Trùng Sinh Thương Giới 1993 Truyền Kỳ - Cao Thủ Chi Cao
Trùng Sinh Thương Giới 1993 Truyền Kỳ
Đô thị
Trở Về Ta Của 1993 - Phiêu Linh Ảo Ảnh
Trở Về Ta Của 1993
Đô thị
Việc Nặng 1993 - Khương Khởi
⭐⭐⭐ 5.5
Việc Nặng 1993
Ngôn tình
Kế Thừa Hai Vạn Ức - Hiệp Tưởng
⭐⭐ 2.5
Kế Thừa Hai Vạn Ức
Đô thị
Theo Vừa Bắt Đầu Đương Tổng Tài - Hiệp Tưởng
Theo Vừa Bắt Đầu Đương Tổng Tài
Đô thị
Lúc Ma Triều Dâng - Dị Địa Tha Hương
⭐⭐⭐ 6
Lúc Ma Triều Dâng
Kỳ huyễn
Trùng Sinh: Phấn Đấu Thời Đại - Tân Ất
⭐⭐⭐ 5.1
Trùng Sinh: Phấn Đấu Thời Đại
Đô thị
Thích Làm Gì Thì Làm Hệ Thống Thần Hào - Lão Hoả Oa
Thích Làm Gì Thì Làm Hệ Thống Thần Hào
Phi sắc
Tổng Mạn: Vua Tu La Trường Dưỡng Thành Biện Pháp - Ngã Vĩnh Viễn Đô Ái Thành Ca
⭐⭐⭐ 5
Tổng Mạn: Vua Tu La Trường Dưỡng Thành Biện Pháp
Đồng nhân
Sống Lại 92: Trùm Thương Nghiệp - Lạc Mai Hà
⭐⭐⭐ 5.3
Sống Lại 92: Trùm Thương Nghiệp
Đô thị
Thời Đại Đặc Hiệu Tốt Nhất - Phấn Bút Bạch
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thời Đại Đặc Hiệu Tốt Nhất
Đô thị
Xây Dựng Cuồng Ma - Hảo Đa Ngưu
⭐⭐⭐ 5.6
Xây Dựng Cuồng Ma
Đô thị
Hội Lam Bạch - Ma Tính Thương Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.8
Hội Lam Bạch
Đô thị
Mũi Hành Thiên Hạ - Tĩnh Vật JW
⭐⭐⭐ 6.1
Mũi Hành Thiên Hạ
Loại khác