⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thần Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.1
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Ta Bị Hầu Gái Thanh Mai Bồi Dưỡng Thành Đại Sư Yêu Đương
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Truy Cầu Tiên Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.9
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.9
Đồng Học Của Ta Không Phải Thiếu Nữ Có Vấn Đề
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
⭐⭐⭐ 6.2
Trụ Ita
Trò chơi
Cẩu Tại Yêu Giới Thêm Tu Hành Điểm
Loại khác
Tiểu Thư Sông Phú Không Cần Thiết Công Lược
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.1
Tinh Cầu Chạy Trốn
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Ưa Thích Ngươi, Cùng Các Nàng
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Chứng Bệnh Tận Thế Cấp Hạn Chế
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
Kịch Bản Kinh Hãi: Theo Anh Gáy Phòng Ngủ Bắt Đầu
Kinh dị
⭐⭐⭐ 5.4
Trong Mộng Khuê Xuân Người
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.8
Trùng Sinh: Võ Đại Lang Quậy Tung Tống Triều
Lịch sử
Cẩu Tại Quỷ Thần Man Hoang Thế Giới
Huyền ảo
Mộc Độn Bắt Đầu, Cẩu Tại Bệnh Viện Mộc Diệp Thành Đại Lão
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Vô Hạn Tìm Đường Chết
Khoa viễn