Tạo thư đơn
30 bản không thể không xem xuyên nhanh văn đề cử ← _ ←
Ngôn tìnhXuyên việtGiả tưởngLịch sử (+4)
Thư đơn là chuyển, cầu chú ý há! 30 bản BG hướng văn xuyên nhanh, lời bình ta có hẳn hoi đi ghi rồi, ba mươi bản này xuyên nhanh văn không nhất định phải của ngươi ưa thích, nhưng ít nhất hành văn và cấu tứ không đến mức nát đường cái, văn xuyên nhanh một sóng lớn không thể không xem đang tại dựa sát, không muốn cự tuyệt người ta há ԅ