Tạo thư đơn
Lão Lý phía trên trăm vạn chữ + thư đơn toàn bản gần kề
Lịch sửGiả tưởngĐô thịKỳ huyễn (+6)
Nhân không thể đối kháng quyển sách đơn không cách nào lại tăng thêm, kế tiếp đổi mới kỳ thứ 2 Toàn bản / tiếp cận toàn bản, xem hết lại bình, số lượng nhiều quản no 9-10 phân: Tiên thảo. Tam quan chính hậu cung nhiều không văn thanh không nón xanh, lượng nhỏ thiểu năng trí tuệ 7-8 phân: Lương thảo. Hành văn lưu loát tương đối dễ coi, vấn đề cũng không ít 5-6 phân: Cỏ khô / rong bèo. Chính văn phổ thông, thuỷ văn, thật xấu vô não tham nửa, ít nhất có chút điểm sáng có thể bình thường xem hết 3-4 phân: Độc thảo. Nghiêm trọng uy bay, siêu cấp cáu tàn, chân heo cặn bã nát, không đề cử thử độc 0-2 phân: Độc khổng lồ. Tam quan nát nhừ, nhất định phải triệt để đánh ngã đấu thối phản độc giả rác rưởi
Cỏ độc không có xem hết câu chữ trạm tái chế
Lịch sửĐô thịHuyền ảoTrạch văn (+6)
Cơ bản nguyên tắc hoàn bản, đề cử so nhiều, nhưng là không hợp khẩu vị của lão phu. Dù sao đề cử đều không thấp, có lẽ là nào đó trong lòng người chi tiên thảo cũng nói không chừng. Độc điểm chủ yếu: Thiểu năng trí tuệ, chơi gay, liệt dương.