Tạo thư đơn
Trong biên tập
Tiên hiệpNgôn tìnhHuyền ảoKhoa viễn (+6)
Phần lớn tiểu thuyết TJ và nát đuôi, tại trong biên tập
Chiến tranh liên sao, cơ giáp cổ võ, bài phế thổ tận thế
Khoa viễnKỳ huyễnGiả tưởngTiên hiệp (+1)
Thu nhận sử dụng chủ yếu bản nhân xem qua liên sao nhớ kỹ chiến cơ giáp cổ võ, tận thế đợi YY của các loại tiên thảo cỏ lương khô lương thảo sách sướng, có xong xuôi có TJ, giết phát quyết đoán có, tâm tính kiên định có, có lẽ biết không nữ chính hoặc ngựa giống, bản nhân tiêu chí minh.