Xuất xứ: Tất cả Chivi Yousuu Của bạn
leelee · 7 ngày trước*
6
711 lượt

Tổng quan

 • Cẩu thả tu tiên, trồng cây luyện đan, vẽ phù luyện khôi lỗi
 • Kim thủ chỉ là chư thiên bảo giám giúp main xuyên qua các thế giới nhờ đó lấy được tài nguyên từ nhiều thế giới.
 • Đánh giá trên lương thảo chút

Điểm sáng

 • Thoái mái điểm nhiều
 • Không não tàn
 • Có sáng ý

Độc điểm

 • hiện chưa có
leelee · 25 ngày trước*
4.6
571 lượt

Sơ qua thì truyện kể về cuộc hành trình của main, xuyên qua như bao main khác với hack tùy thân, mong muốn không tầm thường nhân sinh. Truyện thuộc dạng phàm nhân lưu, không giống những bộ phàm nhân lưu khác phần phàm nhân đến đạp tiên đồ khá là ngắn chỉ vài chục chương là cùng, phần phàm nhân giang hồ đến tu tiên bộ này lên đến hơn 200c, thậm chí main còn không có tư chất tu tiên. Truyện khắc nét rõ rệt sự khác biệt giữa tiên và phàm ở thế giới này vô cùng tàn khốc, hiện thực. Sự khác biệt trời sinh ấy như một lạch trời, khó mà vượt qua. Có người trời sinh có thể tu tiên, tu hành vài năm có sức mạnh bằng phàm nhân luyện võ cả đời cũng không thể vượt qua.(rất khó lấy võ nhập đạo để tu tiên)
Tác giả làm rất tốt trong việc viết ra sự trưởng thành, tình cảm tâm lý của main trong từng giai đoạn (khá thích đoạn tâm lý chuyển biến sau lần đầu sát nhân của main). Main không lạm sát, trọng tình, điệu thấp phát triển không đi gây sự, giải quyết dứt khoát, giả heo ăn thịt hổ, quyết đoán, thông minh. Mặc dù có hệ thống nhưng chỉ phụ trợ không bug, tiêu hao tinh thần điểm để học tập công pháp thư tịch,…
Mặc dù có hack nhưng main cũng rất rất nỗ lực mới có thể tu tiên. (30t mới đột phá tiên thiên, 36t mới đột phá để tu hành)

Thêm điểm: pk đặc sắc, nvp có não đặc sắc, hệ thống tu luyện hợp lý,…
Trừ điểm: Đuôi nát

leelee · 29 ngày trước*
4.6
51 lượt

Kim thủ chỉ:

 • Mộng cảnh không gian . Tiến vào điều kiện: Ý thức tiến vào, tạo dựng chân thực thân thể hình chiếu cùng cảm giác.
 • Công hiệu:
 1. Chân thực hình chiếu nhân vật chính tiếp xúc tử vật, tiếp xúc qua trình không thể gián đoạn.(Thân thể tiếp xúc cùng thần thức tiếp xúc.)
 2. Ngoại giới cùng trong không gian thời gian có khác biệt, trước mắt x3
 3. Nhân vật chính tại không gian bên trong, nắm giữ nhìn rõ khả năng, có thể phụ trợ nghiên cứu học tập. Có thể vô hạn chết, thử lỗi công pháp, học tập, luyện tập chiến đấu, vẽ phù,..
 4. Nhân vật chính chân chính trút xuống qua tình cảm vật phẩm, có thể trống rỗng tại trong không gian tạo ra tới. (Tạm thời chỉ có thuốc lá, không có tác dụng gì, có thể không nhìn.)
  Chỉ có cái này bốn cái công năng. Có thể hiểu thành một cái thần kỳ nghiên cứu học tập không gian là được, đến tiếp sau sẽ tăng cường, nhưng là công năng sẽ không thay đổi.
  Kim thủ chỉ có thể chơi tính rất cao. Tỉ như ý thức một phân thành hai, một cái ý thức tại ngoại giới hành động, một cái ý thức ở bên trong nghiên cứu học tập... Lại tỉ như mượn hình chiếu đến kiểm trắc không biết vật phẩm, lẩn tránh phong hiểm, nhặt nhạnh chỗ tốt, học trộm công pháp...

Điểm sáng:

 • main cơ trí, có chút may mắn, biết tận dụng cơ hội,...
 • nvp trí thông minh onl
 • hành văn tốt
 • Main không tính người tốt nhưng có điểm mấu chốt , ân oán rõ ràng

Độc điểm:

 • Viết tình cảm các thứ khá chán
 • Đã drop