Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
13 chữ

Mở đầu của bộ cũ này, cảm giác ngấy hoảng.