Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 1243 từ
202 chữ

Nữ tần dễ coi ba quốc văn, một hơi nhìn thấy 36 chương, chính là một điểm rất kỳ quái, vai chính tại loạn thế có được vũ lực, cũng rõ ràng người ăn thịt bỉ, nhưng là bản thân chính là không nguyện ý tại loạn thế trong nắm giữ quyền lực, lai lai vãng vãng ba tốp người đều coi vai chính thiên tài võ hiệp, muốn thu vào trong sổ sách, nhưng là vai chính chính là cự tuyệt không ngừng, lý do chính là ta không nghĩ người sha, tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất lý giải vai chính thiên tài võ học này không tiến chiến trường đi đương một cái hoả kế của gia tộc heo sha, có loại Nhật hệ nam chính phế tài cảm giác rồi (liền tính ta nắm giữ vũ lực siêu tuyệt cũng chỉ muốn chờ tại một xó xỉnh qua sinh hoạt tầm thường ah, đều các ngươi bức ta)