Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
31 chữ

Đại thần văn thần quái nổi tiếng từ xưa, câu chuyện cấu tứ tinh diệu, tình tiết thúc đẩy chặt chẽ, huyền nghi điệt sinh, vào hố không thiệt thòi