Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 0 từ
173 chữ

Quyển sách này giảng thuật vai chính xuyên qua trở lại 85 năm, lợi dụng công nghiệp của bản thân tri thức tại nhà xưởng niên đại kia xông ra một mảnh trời. Giống xưởng tranh đấu kỹ thuật cải cách bị ngăn trở mê tín kỹ thuật của công nghiệp nặng tam lăng nước ngoài đợi tràng cảnh, đại nhập cảm mạnh phi thường, rất mùi vị của niên đại kia. Lại tăng thêm niên đại kia, cảm giác thời đại độc nhất, sinh hoạt lên cũng rất nhiều đáng giá địa phương hồi ức, niên đại kia nhà ai chưa gặp được qua mấy cái nịnh hót ngươi nhị thúc tốt hết ăn lại nằm cậu em vợ tinh thông chị dâu anh rể của tính kế đợi, cảm giác không khí niên đại mười phần.