Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
66 chữ

Chủ đề tiểu thuyết ghi đặc biệt chân thật, lời thật nói xem đại nhập cảm đặc biệt mạnh, đặc biệt ôm ấp tình cảm của niên đại kia nghĩa khí, phỏng chừng có thể đả động không ít người, đặc biệt 80 sau 9x, cảm xúc cùng cảm động sẽ đặc biệt nhiều.