Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 0 từ
152 chữ

2.5 sao, thiết lập không sai, phía trước đánh phía sau 3.5 sao 1.5 sao

Tại trên đường tình cảm rất không hiểu ra sao, vai chính điểm yêu đương não thấu tức thị cảm kiều thê con điểm, cho đến trước mắt toàn đính duyệt, hiện tại vứt bỏ văn quả thực nhìn không nổi rồi

Còn có ta thực rất chán ghét không có quá độ RPG chuyển chân thật, phía sau hành văn rất kém không có RPG gia trì thực ghi nát nhừ

Lại nói một lượt, tình tiết miễn miễn cưỡng cưỡng, đường tình cảm thực ghi rất nát, Conan không có cái gì văn doujin đường tình cảm tốt chút à phục rồi