Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 1ms Từ điển riêng: 402 từ
128 chữ

Tiểu thuyết tiết mục ngắn tạo thành, bất quá ta meo đảng. Cho nên đánh năm ngôi sao. Cùng ta cùng đi, thánh hoả sáng tỏ, thánh quang diệu diệu, phàm đệ tử của ta, meo meo meo meo. Thương thế nhân của ta, phiêu linh bất lực, vạn vật ân trạch, meo meo meo meo. Từ phụ quang minh, biết nghĩa biết rõ, khải ta trong vắt tâm, meo meo meo meo. Thương thế gian của ta, bụi ma bộn nhuộm, trừ ác giương thiện, meo meo meo meo. Sinh cũng vui, chết cũng tội gì. Hừng hực thánh hoả, meo meo meo meo.