Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
49 chữ

Xem mấy chục chương, vai chính luôn luôn không có ăn qua cơm, vai chính đã thành tiên rồi à, vẫn là cảm giác coi rẻ ghi chút này không quan trọng, dù sao ta cảm giác đặc biệt vặn!